Heeft U vragen ?

Meer dan 30 jaar ervaring in bankzaken en verzekeringen.
Uw vragen vinden bij ons het juiste antwoord.

Mailadres voor verzekeringen:
info@bekobel.be

Mailadres voor bankzaken:
agency.11151@axa-bank.be

Geelsebaan 31 bus 1
2460 Kasterlee
Tel. 014 / 85 04 36
Fax. 014 / 85 04 35